Ingrés del Sol a Cranc Barcelona, 2012.

   Aquest article està dedicat als meus amics catalans. Vull fer una breu ressenya referent al Ingrés del Sol a Cranc per a Catalunya. Encara que no hi hagi moltes diferències amb la carta del mateix Ingrés d'Espanya. Existeixen alguns matisos molt importants.

Està clar que a Catalunya Neptú no serà planeta Dominant ja que no es troba prou a prop del Ascendent com per ser-ho. D'això podem deduir que el poble català no oferirà una imatge tan fraudulenta i enganyosa com la que oferirà Espanya globalment. Ja que encara que existeix el frau, l'estafa i l'engany a Catalunya, està més amagat. Aquests fraus, enganys o estafes es podran produir en hospitals, presons, convents, ongs i altres organitzacions o institucions per Neptú a la casa XII afligit.

   Una altra diferència important és que el Part del Infortuni tampoc es trobarà en conjunció amb la cúspide de la casa XII. De manera que no perjudicarà tant als necessitats ia les institucions catalanes. El perjudici serà major en la resta d'Espanya, les institucions tindran més problemes.

    Per conèixer més sobre altres tendències consultar el que vaig escriure sobre l'ingrés del Sol a Cranc per a Madrid.

Ingrés del Sol a Cranc Barcelona, 2012.
 Traducción del Artículo al Castellano

  Este artículo está dedicado a mis amigos catalanes.  Quiero hacer una breve reseña referente al Ingreso del Sol en Cáncer para Cataluña. Aunque no existan muchas diferencias con la carta del mismo Ingreso de España. Existen algunos matices muy importantes.

Esta claro que en Catalunya Neptúno no será planeta Dominante ya que no se encuentra lo suficiente cerca del Ascendente como para serlo. De esto podemos deducir que el pueblo catalán no ofrecerá una imagen tan fraudulenta y engañosa como la que ofrecerá España globalmente. Ya que aunque existe  el fraude, la estafa y el engaño en Cataluña, está más escondido. Estos fraudes, engaños o estafas se podrán producir en hospitales, cárceles, conventos, ongs y otras organizaciones o instituciones por Neptuno en la casa XII afligido.

  Otra diferencia importante es que el Parte del Infortunio tampoco se encontrará en conjunción con la cúspide de la casa XII. De modo que no perjudicará tanto a los necesitados y a las instituciones catalanas. El perjuicio será mayor en el resto de España, cuyas instituciones tendrán más problemas.

   Para conocer más sobre otras tendencias consultar lo que escribí sobre el Ingreso del Sol en Cáncer para Madrid.

Comentarios

Entradas populares de este blog

La Muerte en la Carta Natal

El Parte del Infortunio.

Quirón en las Casas.